מדיניות פרטיות

תאריך כניסה לתוקף: 1 באוקטובר 2022
במדיניות פרטיות זו ("המדיניות") אנו מתארים כיצד אנו אוספים, משתמשים וחושפים מידע שאנו משיגים אודות גולשים ומשתמשים באתר האינטרנט שלנו ( "האתר").

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא מופנית לנשים וגברים כאחד.

על ידי כניסה או שימוש באתר שלנו, אתה מסכים כי המידע האישי שלך ינוהל כמתואר במדיניות זו, ולפיה גם יעשה בו שימוש. השימוש שלך באתר שלנו, וכל מחלוקת קשורה בנוגע לפרטיות, כפופים למדיניות זו.

מהו המידע אותו אנחנו אוספים אודותיך?

 • סוג המידע שהחברה אוספת ממך תלוי בפעולות שאתה עושה באתר ובפרטים אותם אתה בוחר לספק לנו. בעת השימוש באתר, אתה עשוי להזין מידע לגבי שמך, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, תאריך הלידה, וכל מידע אחר שתבחר לספק לנו במהלך השימוש באתר;
 • מידע שאנו אוספים עליך באופן אוטומטי בעת השימוש באתר, ממקורות שונים ובדרכים שונות, לרבות באמצעות שימוש בקוקיות וטכנולוגיות מעקב אחרות. מידע כזה כולל בדרך כלל מונחי חיפוש, צפייה, לחיצות והיסטוריית חיפושים, תקשורת, נתוני תנועה, מידע מכשיר (כולל IP), סוג הדפדפן והגרסה, סוג וגרסה של מערכת ההפעלה שלך, ומידע נוסף הנוגע לאופן שבו אתה מקיים אינטראקציה עם האתר והשירותים הניתנים בו. כחלק מהשימוש שלך באתר, אנו עשויים לחלוק מידע אישי כזה עם צדדים שלישיים כמתואר בהמשך בסעיף 5. מידע זה עשוי להיאסף גם באמצעות מקורות מידע של צדדים שלישיים (כולל ניתוח ומעקב), כמו גם צדדים שלישיים אחרים אשר מבצעים פעולות בשמנו ואשר גם מספקים לנו שירותים, כפי שיפורט בהמשך;
 • מידע אשר אנו מסיקים או מפיקים מנתונים אחרים שנאספו בהתאם למפורט בסעיף זה. מידע מסוג זה ייאסף על בסיס מצטבר או לא יהיה ניתן לזיהוי ולא ייחשב כ"מידע אישי".

איך אנחנו משתמשים בכלי ניתוח וניטור של צדדים שלישיים?

החברה עושה שימוש בכלי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים לרבות  Google Analytics וכלים דומים, המאפשרים לה לאסוף מידע סטטיסטי ולא מזהה בקשר עם השימוש שמבצעים המשתמשים באתר ובין היתר לקבל את כתובת  ה-IP ממנה התבצעה הגישה לאתר, זמן שהייה באתר, סוג המכשיר ממנו מתבצעת הגלישה באתר, המידע שהמשתמש צפה בו באתר, קבצים שהמשתמש הוריד מהאתר, האתרים בהם המשתמש גלש טרם גלישתו באתר, ועוד.

אותם צדדים שלישיים עשויים לאחסן קוקיות (cookies) במחשבך או במכשירים אחרים ולאסוף מידע אודות פעילותך המקוונת, לרבות באתרי אינטרנט ובישימונים שאינם בבעלות החברה או אינם מופעלים על ידיה.

השימוש בשירותים של צדדים שלישיים כפוף למדיניות הגנת הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ועל המשתמש לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים כאמור לעיל.

החברה נעזרת בטכנולוגיות שונות ועושה שימוש בקבצי קוקיות (cookies) וכלים נוספים המאפשרים לה לאסוף מידע לא מזהה בקשר עם המשתמש והשימוש באתר. קבצי הקוקיות ודומיהם הינם טכנולוגיות הנשלחות למכשיר ממנו הנך גולש לאתר ומאחסנות עליו קובצי מידע שונים באופן אוטומטי. הכלים בהם החברה עושה שימוש מסייעים לחברה:

 • לזהות את מכשירך על מנת ללמוד על השימוש שהנך עושה באתר.
 • לאפשר לך ממשק ידידותי בעת השימוש באתר.
 • לצורך יתר המטרות המפורטות במדיניות זו.

באפשרותך להגביל את השימוש בכלים אלו באמצעות שינוי ההגדרות של הדפדפן שלך. חסימה כאמור יכולה להיות רק חלקית, וזאת משום שישנו שימוש אשר הינו חיוני לתפעולו של האתר ואינו ניתן לחסימה מוחלטת. חסימה או הגבלה של קוקיות או כלים דומים אחרים עשויה למנוע ממך את הגישה או השימוש באתר או בחלקים שונים שלו, או לפגוע בחוויית הגלישה בו.

מה לגבי ילדים באתר שלנו?

האתר שלנו לא מיועד למשתמשים מתחת לגיל 18. החברה לא אוספת ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 13. אם נודע לנו כי קיבלנו בשוגג מידע אישי מילד מתחת לגיל 13, אנו נמחק מידע כזה מהרשומות שלנו.

כיצד אנו משתמשים במידע שלך?

החברה משתמשת במידע, כולל מידע אישי, לבד או בשילוב עם מידע אחר שהיא עשויה לאסוף אודותיך, לרבות מידע מצדדים שלישיים, בין היתר בעבור המטרות הבאות: 

 • הענקת שירותים או מוצרים המוצעים על ידי החברה;
 • יצירת קשר עמך, לרבות על מנת להשיב לפנייתך לחברה; 
 • פיתוח האתר ושיפור חוויית המשתמש באתר;
 • איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באפליקציה, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין; 
 • משלוח של פניות, לרבות פניות בדיוור ישיר, ובין היתר דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים של החברה ומי מטעמה, הטבות ועוד, אם הבעת את הסכמתך לקבלת פרסומות מהחברה. 
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

הסכמתך משמשת כבסיס המשפטי לעיבוד המידע שלך. הינך רשאי לבטל את הסכמתך בכל עת, מבלי שהדבר ישפיע על חוקיות עיבוד הנתונים שביצענו טרם ביטול הסכמתך כאמור.

החברה משתמשת במידע, כולל מידע אישי, לבד או בשילוב עם מידע אחר שהיא עשויה לאסוף אודותיך, לצורך תפקוד האתר וכדי להבין טוב יותר כיצד משתמשים ניגשים ומשתמשים בשירותיה ובמוצריה, הן על בסיס מצטבר והן באופן פרטני, כדי לשמור, לתמוך ולשפר את שירותיה ומוצריה, להגיב להעדפות משתמש ולמטרות מחקר וניתוח. החברה עשויה להשתמש במידע זה כדי לאתר ולחקור פעילויות הונאה והתנהגות פוגעת אחרת כדי להבטיח את בטיחות המשתמשים באתר. כמו כן, החברה עשויה להשתמש במידע שנאסף כאמור לעיל כדי לשפר את שירות הלקוחות שלנו כאשר היא מגיבה להערות, לשאלות ולבקשות שלך .

האם החברה חולקת את המידע שהיא אוספת אודותיך?

החברה לא חולקת את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים למטרות השיווק שלהם.

החברה  עשויה לשתף צדדים שלישיים במידע שלך במקרים המפורטים להלן:

 • על מנת לעמוד בדרישות כל דין;
 • לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית, רגולטורית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת;
 • על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש;
 • על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, בהונאה, בשימוש לרעה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות;
 • אם החברה נרכשת על ידי חברה אחרת או מתמזגת עמה, אם הרוב המהותי של הנכסים שלנו מועברים לחברה אחרת, או כחלק מהליך פשיטת רגל, החברה עשויה להעביר את המידע שאספה ממך לחברה האחרת. תהיה לך הזדמנות לבטל את הסכמתך לכל העברה כזו, אם לפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה, העברת המידע תביא לניהול המידע שלך באופן שונה מהותית ממדיניות זו.

מה לגבי קישורים של צדדים שלישיים?

באתר עשויים להופיע קישורים או הפניות לכתובות או עמודי אינטרנט אשר אינם תחת הכתובת www.fmr.co.il מדיניות זו איננה חלה על אתרי ו/או עמודי אינטרנט אלו. מוצע לוודא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שתפנה אליהם.

כמה מאובטח המידע האישי שלי?

החברה יישמה אמצעי זהירות מסחריים סבירים כדי להגן על המידע שהיא אוספת מפני אובדן, שימוש לרעה וגישה בלתי מורשית, חשיפה, שינוי והרס, בהתאם לנוהגי התעשייה ובכפוף לדין הרלוונטי. לתשומת לבך, כי למרות מיטב המאמצים שלנו, שום אמצעי אבטחת מידע לא יכול להבטיח אבטחה של 100%. אמנם החברה שואפת להגן על מידע המועבר אליה, אך החברה לא יכולה ולא מבטיחה את אבטחת המידע שאתה מעביר, ומובהר בזאת כי אתה עושה זאת על אחריותך בלבד.

היכן נשמר המידע?

אנו עשויים להעביר מידע מסוים מחוץ לגבולות המדינה, למדינה שייתכן ואין לה רמה זהה של אבטחת מידע והגנת פרטיות. עם זאת, אנא היה סמוך ובטוח שאנו משתמשים באמצעים המשפטיים, הארגוניים והטכניים הדרושים בכדי להגן על המידע האישי שלך. בנוסף, שים לב כי המידע שלך עשוי להיות כפוף לגישה גם על ידי רשויות אכיפת החוק וגופים ממשלתיים אחרים, לרבות בתי משפט ובתי דין בהתאם לחוקים החלים באותם תחומי שיפוט. 

ביחס למידע האישי שלך, זכותך:

 • לעדכן, לתקן או למחוק את הפרטים שמסרת לנו;
 • לבקש גישה ולקבל מידע על עיבוד המידע האישי שלך;
 • לבקש תיקונים במידע האישי שלך אם מידע אישי כזה מוכח כלא מדויק או שלם;
 • לבקש כי פרטיך האישיים יימחקו (א) אם הדבר לא נחוץ עוד למטרות המתוארות במדיניות זו, (ב) אם תחליט לבטל את הסכמתך (היכן שניתנה), (ג) אם זיהית כי פרטיך עובדו שלא כדין, (ד) אם חלה על החברה המחויבות החוקית למחוק את המידע שלך כדי לעמוד בדין האיחוד האירופי או בדין של מדינה שחברה באיחוד האירופי, ובלבד שהחברה לא מחויבת לפי דין לשמור על המידע;
 • להגביל את עיבוד המידע האישי שלך (א) אם אתה מערער על דיוקו; (ב) אם העיבוד לא חוקי ואתה מתנגד למחיקה; (ג) אם המידע כבר לא נדרש למטרות המפורטות במדיניות זו אך אתה זקוק לו לצורך הקמה, מימוש או הגנה של תביעה משפטית, (ד) אם אתה מתנגד לאפיון אישי שנעשה על פיו;
 • להגיש תלונה לרשות הרלוונטית להגנת המידע שלך.

אם ברצונך לממש אחת מהזכויות המפורטות לעיל, אנא פנה אלינו בכתובת: info@fmr.co.il 

ייתכן שהמכשיר הנייד שלך יספק כלים נוספים המאפשרים לך לשלוט מתי המכשיר שלך מספק קטגוריות מידע ספציפיות (לדוגמה, נתוני מיקום גיאוגרפי או שימוש בקוקיות). היה מודע לכלים אלה.

כמה זמן החברה שומרת את המידע שלי?

הנתונים נשמרים רק למשך הזמן הדרוש למטרה שלשמה הם נאספו. זכותך לבקש למחוק את המידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך בכל עת.

איך אני יוצר קשר עם החברה?

אתה יכול ליצור איתנו קשר בכל שאלה או תגובה, בכתובת info@fmr.co.il 

שינויים במדיניות זו

מדיניות זו היא עדכנית החל בתאריך התקף שנקבע לעיל. אנו עשויים לשנות מדיניות זו מעת לעת, לכן אנא הקפיד לחזור ולהתעדכן. אנו נפרסם כל שינוי במדיניות זו בפלטפורמה שלנו. אם אנו מבצעים שינויים במדיניות זו המשפיעים באופן מהותי על נוהגינו ביחס למידע האישי שאספנו קודם לכן ממך, אנו נשתדל לספק לך הודעה מראש על שינוי כזה על ידי הדגשת השינוי בפלטפורמה שלנו או על ידי יצירת קשר עמך בכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת.

מדיניות פרטיות

תאריך כניסה לתוקף: 1 באוקטובר 2022
במדיניות פרטיות זו ("המדיניות") אנו מתארים כיצד אנו אוספים, משתמשים וחושפים מידע שאנו משיגים אודות גולשים ומשתמשים באתר האינטרנט שלנו ( "האתר").

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא מופנית לנשים וגברים כאחד.

על ידי כניסה או שימוש באתר שלנו, אתה מסכים כי המידע האישי שלך ינוהל כמתואר במדיניות זו, ולפיה גם יעשה בו שימוש. השימוש שלך באתר שלנו, וכל מחלוקת קשורה בנוגע לפרטיות, כפופים למדיניות זו.

מהו המידע אותו אנחנו אוספים אודותיך?

 • סוג המידע שהחברה אוספת ממך תלוי בפעולות שאתה עושה באתר ובפרטים אותם אתה בוחר לספק לנו. בעת השימוש באתר, אתה עשוי להזין מידע לגבי שמך, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, תאריך הלידה, וכל מידע אחר שתבחר לספק לנו במהלך השימוש באתר;
 • מידע שאנו אוספים עליך באופן אוטומטי בעת השימוש באתר, ממקורות שונים ובדרכים שונות, לרבות באמצעות שימוש בקוקיות וטכנולוגיות מעקב אחרות. מידע כזה כולל בדרך כלל מונחי חיפוש, צפייה, לחיצות והיסטוריית חיפושים, תקשורת, נתוני תנועה, מידע מכשיר (כולל IP), סוג הדפדפן והגרסה, סוג וגרסה של מערכת ההפעלה שלך, ומידע נוסף הנוגע לאופן שבו אתה מקיים אינטראקציה עם האתר והשירותים הניתנים בו. כחלק מהשימוש שלך באתר, אנו עשויים לחלוק מידע אישי כזה עם צדדים שלישיים כמתואר בהמשך בסעיף 5. מידע זה עשוי להיאסף גם באמצעות מקורות מידע של צדדים שלישיים (כולל ניתוח ומעקב), כמו גם צדדים שלישיים אחרים אשר מבצעים פעולות בשמנו ואשר גם מספקים לנו שירותים, כפי שיפורט בהמשך;
 • מידע אשר אנו מסיקים או מפיקים מנתונים אחרים שנאספו בהתאם למפורט בסעיף זה. מידע מסוג זה ייאסף על בסיס מצטבר או לא יהיה ניתן לזיהוי ולא ייחשב כ"מידע אישי".

איך אנחנו משתמשים בכלי ניתוח וניטור של צדדים שלישיים?

החברה עושה שימוש בכלי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים לרבות  Google Analytics וכלים דומים, המאפשרים לה לאסוף מידע סטטיסטי ולא מזהה בקשר עם השימוש שמבצעים המשתמשים באתר ובין היתר לקבל את כתובת  ה-IP ממנה התבצעה הגישה לאתר, זמן שהייה באתר, סוג המכשיר ממנו מתבצעת הגלישה באתר, המידע שהמשתמש צפה בו באתר, קבצים שהמשתמש הוריד מהאתר, האתרים בהם המשתמש גלש טרם גלישתו באתר, ועוד.

אותם צדדים שלישיים עשויים לאחסן קוקיות (cookies) במחשבך או במכשירים אחרים ולאסוף מידע אודות פעילותך המקוונת, לרבות באתרי אינטרנט ובישימונים שאינם בבעלות החברה או אינם מופעלים על ידיה.

השימוש בשירותים של צדדים שלישיים כפוף למדיניות הגנת הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ועל המשתמש לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים כאמור לעיל.

החברה נעזרת בטכנולוגיות שונות ועושה שימוש בקבצי קוקיות (cookies) וכלים נוספים המאפשרים לה לאסוף מידע לא מזהה בקשר עם המשתמש והשימוש באתר. קבצי הקוקיות ודומיהם הינם טכנולוגיות הנשלחות למכשיר ממנו הנך גולש לאתר ומאחסנות עליו קובצי מידע שונים באופן אוטומטי. הכלים בהם החברה עושה שימוש מסייעים לחברה:

 • לזהות את מכשירך על מנת ללמוד על השימוש שהנך עושה באתר.
 • לאפשר לך ממשק ידידותי בעת השימוש באתר.
 • לצורך יתר המטרות המפורטות במדיניות זו.

באפשרותך להגביל את השימוש בכלים אלו באמצעות שינוי ההגדרות של הדפדפן שלך. חסימה כאמור יכולה להיות רק חלקית, וזאת משום שישנו שימוש אשר הינו חיוני לתפעולו של האתר ואינו ניתן לחסימה מוחלטת. חסימה או הגבלה של קוקיות או כלים דומים אחרים עשויה למנוע ממך את הגישה או השימוש באתר או בחלקים שונים שלו, או לפגוע בחוויית הגלישה בו.

מה לגבי ילדים באתר שלנו?

האתר שלנו לא מיועד למשתמשים מתחת לגיל 18. החברה לא אוספת ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 13. אם נודע לנו כי קיבלנו בשוגג מידע אישי מילד מתחת לגיל 13, אנו נמחק מידע כזה מהרשומות שלנו.

כיצד אנו משתמשים במידע שלך?

החברה משתמשת במידע, כולל מידע אישי, לבד או בשילוב עם מידע אחר שהיא עשויה לאסוף אודותיך, לרבות מידע מצדדים שלישיים, בין היתר בעבור המטרות הבאות: 

 • הענקת שירותים או מוצרים המוצעים על ידי החברה;
 • יצירת קשר עמך, לרבות על מנת להשיב לפנייתך לחברה; 
 • פיתוח האתר ושיפור חוויית המשתמש באתר;
 • איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באפליקציה, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין; 
 • משלוח של פניות, לרבות פניות בדיוור ישיר, ובין היתר דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים של החברה ומי מטעמה, הטבות ועוד, אם הבעת את הסכמתך לקבלת פרסומות מהחברה. 
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

הסכמתך משמשת כבסיס המשפטי לעיבוד המידע שלך. הינך רשאי לבטל את הסכמתך בכל עת, מבלי שהדבר ישפיע על חוקיות עיבוד הנתונים שביצענו טרם ביטול הסכמתך כאמור.

החברה משתמשת במידע, כולל מידע אישי, לבד או בשילוב עם מידע אחר שהיא עשויה לאסוף אודותיך, לצורך תפקוד האתר וכדי להבין טוב יותר כיצד משתמשים ניגשים ומשתמשים בשירותיה ובמוצריה, הן על בסיס מצטבר והן באופן פרטני, כדי לשמור, לתמוך ולשפר את שירותיה ומוצריה, להגיב להעדפות משתמש ולמטרות מחקר וניתוח. החברה עשויה להשתמש במידע זה כדי לאתר ולחקור פעילויות הונאה והתנהגות פוגעת אחרת כדי להבטיח את בטיחות המשתמשים באתר. כמו כן, החברה עשויה להשתמש במידע שנאסף כאמור לעיל כדי לשפר את שירות הלקוחות שלנו כאשר היא מגיבה להערות, לשאלות ולבקשות שלך .

האם החברה חולקת את המידע שהיא אוספת אודותיך?

החברה לא חולקת את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים למטרות השיווק שלהם.

החברה  עשויה לשתף צדדים שלישיים במידע שלך במקרים המפורטים להלן:

 • על מנת לעמוד בדרישות כל דין;
 • לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית, רגולטורית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת;
 • על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש;
 • על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, בהונאה, בשימוש לרעה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות;
 • אם החברה נרכשת על ידי חברה אחרת או מתמזגת עמה, אם הרוב המהותי של הנכסים שלנו מועברים לחברה אחרת, או כחלק מהליך פשיטת רגל, החברה עשויה להעביר את המידע שאספה ממך לחברה האחרת. תהיה לך הזדמנות לבטל את הסכמתך לכל העברה כזו, אם לפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה, העברת המידע תביא לניהול המידע שלך באופן שונה מהותית ממדיניות זו.

מה לגבי קישורים של צדדים שלישיים?

באתר עשויים להופיע קישורים או הפניות לכתובות או עמודי אינטרנט אשר אינם תחת הכתובת www.fmr.co.il מדיניות זו איננה חלה על אתרי ו/או עמודי אינטרנט אלו. מוצע לוודא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שתפנה אליהם.

כמה מאובטח המידע האישי שלי?

החברה יישמה אמצעי זהירות מסחריים סבירים כדי להגן על המידע שהיא אוספת מפני אובדן, שימוש לרעה וגישה בלתי מורשית, חשיפה, שינוי והרס, בהתאם לנוהגי התעשייה ובכפוף לדין הרלוונטי. לתשומת לבך, כי למרות מיטב המאמצים שלנו, שום אמצעי אבטחת מידע לא יכול להבטיח אבטחה של 100%. אמנם החברה שואפת להגן על מידע המועבר אליה, אך החברה לא יכולה ולא מבטיחה את אבטחת המידע שאתה מעביר, ומובהר בזאת כי אתה עושה זאת על אחריותך בלבד.

היכן נשמר המידע?

אנו עשויים להעביר מידע מסוים מחוץ לגבולות המדינה, למדינה שייתכן ואין לה רמה זהה של אבטחת מידע והגנת פרטיות. עם זאת, אנא היה סמוך ובטוח שאנו משתמשים באמצעים המשפטיים, הארגוניים והטכניים הדרושים בכדי להגן על המידע האישי שלך. בנוסף, שים לב כי המידע שלך עשוי להיות כפוף לגישה גם על ידי רשויות אכיפת החוק וגופים ממשלתיים אחרים, לרבות בתי משפט ובתי דין בהתאם לחוקים החלים באותם תחומי שיפוט. 

ביחס למידע האישי שלך, זכותך:

 • לעדכן, לתקן או למחוק את הפרטים שמסרת לנו;
 • לבקש גישה ולקבל מידע על עיבוד המידע האישי שלך;
 • לבקש תיקונים במידע האישי שלך אם מידע אישי כזה מוכח כלא מדויק או שלם;
 • לבקש כי פרטיך האישיים יימחקו (א) אם הדבר לא נחוץ עוד למטרות המתוארות במדיניות זו, (ב) אם תחליט לבטל את הסכמתך (היכן שניתנה), (ג) אם זיהית כי פרטיך עובדו שלא כדין, (ד) אם חלה על החברה המחויבות החוקית למחוק את המידע שלך כדי לעמוד בדין האיחוד האירופי או בדין של מדינה שחברה באיחוד האירופי, ובלבד שהחברה לא מחויבת לפי דין לשמור על המידע;
 • להגביל את עיבוד המידע האישי שלך (א) אם אתה מערער על דיוקו; (ב) אם העיבוד לא חוקי ואתה מתנגד למחיקה; (ג) אם המידע כבר לא נדרש למטרות המפורטות במדיניות זו אך אתה זקוק לו לצורך הקמה, מימוש או הגנה של תביעה משפטית, (ד) אם אתה מתנגד לאפיון אישי שנעשה על פיו;
 • להגיש תלונה לרשות הרלוונטית להגנת המידע שלך.

אם ברצונך לממש אחת מהזכויות המפורטות לעיל, אנא פנה אלינו בכתובת: info@fmr.co.il 

ייתכן שהמכשיר הנייד שלך יספק כלים נוספים המאפשרים לך לשלוט מתי המכשיר שלך מספק קטגוריות מידע ספציפיות (לדוגמה, נתוני מיקום גיאוגרפי או שימוש בקוקיות). היה מודע לכלים אלה.

כמה זמן החברה שומרת את המידע שלי?

הנתונים נשמרים רק למשך הזמן הדרוש למטרה שלשמה הם נאספו. זכותך לבקש למחוק את המידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך בכל עת.

איך אני יוצר קשר עם החברה?

אתה יכול ליצור איתנו קשר בכל שאלה או תגובה, בכתובת info@fmr.co.il 

שינויים במדיניות זו

מדיניות זו היא עדכנית החל בתאריך התקף שנקבע לעיל. אנו עשויים לשנות מדיניות זו מעת לעת, לכן אנא הקפיד לחזור ולהתעדכן. אנו נפרסם כל שינוי במדיניות זו בפלטפורמה שלנו. אם אנו מבצעים שינויים במדיניות זו המשפיעים באופן מהותי על נוהגינו ביחס למידע האישי שאספנו קודם לכן ממך, אנו נשתדל לספק לך הודעה מראש על שינוי כזה על ידי הדגשת השינוי בפלטפורמה שלנו או על ידי יצירת קשר עמך בכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת.