מערכות מסחר למקצוענים

מגוון פתרונות טכנולוגיים לניהול פעילות המסחר השוטפת ולשירותי
הSell-Side, עם התאמה מלאה בכל סוגי ההוראות
וזירות המסחר בבורסה לני"ע בת"א.

מערכות מסחר למקצוענים

מגוון פתרונות טכנולוגיים לניהול פעילות המסחר השוטפת ולשירותי הSell-Side, עם התאמה מלאה בכל סוגי ההוראות וזירות המסחר בבורסה לני"ע בת"א.
למי מיועדת המערכת?
חדרי מסחר
בתי השקעות
קרנות נאמנות
גופים מוסדיים
מנהלי תיקים
המערכות שלנו
מערכת פרו
מערכת מסחר מתקדמת המאפשרת מסחר ברצף, מעו"ף, ניירות ערך ישראליים וזרים
מערכת ברוקראז'
מערכות אלגו לייעול פעילות המסחר המורכבת של הברוקר
מערכת (FMRLib (TASKBAR
ממשק API למנוע המסחר המיועד לשימוש מפתחי אלגו
יתרונות ייחודיים
המערכות פועלות בעברית
פונקציונליות לניהול מלא של דסק ברוקראז'
שילוב של מסחר במניות ובנגזרים במסך אחד
שילוב מסחר ישראל-חו"ל במסך אחד
גמישות ומודולריות להתאמה אישית של משתמשי הקצה
פיצ׳רים מרכזיים
מנוע מסחר מהיר High Frequency) HF)
תמיכה בקבלת הוראות מסחר מלקוחות חו"ל
(FIX DMA / CARE)
מערכות בקרה וניטור מלא בזמן אמת
מודול אלגו טריידינג מתקדם (TWAP, VWAP וכו')
מערכת הרשאות מודולרית ומותאמת אישית
תמיכה במסחר בבורסות חו"ל והתממשקות לברוקרים זרים
תמיכה מלאה בכל סוגי ההוראות וזירות המסחר בבורסה לני"ע בת"א

מערכות מסחר לסוחרים עצמאיים

מערכות לניהול פעילות המסחר ללקוחות הקצה, עם אפשרות מעקב, ניטור וניהול חשבון ההשקעות האישי, בסנכרון מלא מכל מקום ובכל זמן. 

מערכות מסחר לסוחרים עצמאיים

מערכות לניהול פעילות המסחר ללקוחות הקצה, עם אפשרות מעקב, ניטור וניהול חשבון ההשקעות האישי, בסנכרון מלא מכל מקום ובכל זמן.
למי מיועדת המערכת?
סוחרים יומיים
סוחרים פרטיים
המערכות שלנו
OrderNet FMRLib
ממשק API למנוע המסחר המיועד לשימוש מפתחי אלגו
OrderNet Pro
מערכת מסחר
ייעודית לדסקטופ
בחיבור אינטרנטי
OrderNet Mobile App
אפליקציית מסחר למובייל
OrderNet Spark
מערכות מסחר למשתמש הביתי
יתרונות ייחודיים
המערכות פועלות בעברית
סנכרון מלא
בין כל המערכות
מכל מכשירי הקצה
פונקציונליות לניהול מלא של דסק המסחר
שילוב של מסחר במניות ובנגזרים במסך אחד
שילוב מסחר ישראל-חו"ל במסך אחד
גמישות ומודולריות להתאמה אישית של משתמשי הקצה

מנוע מסחר

מנוע המסחר של FMR מורכב מסביבת שרתים מתקדמים וסביבת Online
עם התממשקות מלאה לכל מערכות המסחר ותחנות הקצה.

30% מנפח המסחר היומי בבורסה לניירות ערך בתל אביב עובר במערכות FMR

מנוע המסחר של FMR מורכב מסביבת שרתים מתקדמים וסביבת Online עם התממשקות מלאה לכל מערכות המסחר ותחנות הקצה.
30% מנפח המסחר היומי בבורסה לניירות ערך עובר במערכות FMR
למי מיועדת המערכת?
חברי הבורסה לניירות ערך בתל אביב (בנקים ושאינם בנקים)
יתרונות ייחודיים
אמינות ויציבות
תמיכה במאות אלפי חשבונות בזמן אמת
משולבת ניירות ערך ישראלים וזרים
פיצ׳רים מרכזיים
רישום ותיעוד כל התנועות והאירועים במהלך יום המסחר בזירות מסחר בבורסה
לני"ע בת"א ובחו״ל
ניהול ותיעוד הפעילות היומית בזמן אמת 
התממשקות מלאה לכל מערכות המסחר (של FMR ושל צד ג') המשדרות לממשקי הקישוריות של הבורסה
ריכוז פעילות המתבצעת במנועי מסחר אחרים
בקרה, בדיקה וחסימה של הוראות Pre-Trade ובקרת Post-Trade
יכולת ניהול הפצת המידע בזמן אמת מהבורסה וממנוע המסחר המרכז אל תחנות הקצה
תוכנות לניהול שרת ממשק מהיר (שרת High Frequency)
מערכת לניהול הרשאות והתאמת תפקוד מנוע המסחר המרכזי בהתאם להנחיות הלקוח

ניהול השקעות

 מערכות למנהלי השקעות מכל הסוגים (Buy-Side), תמיכה בתהליכים התפעוליים, ניהול ובקרה של מדיניות ההשקעה.
מערכות למנהלי השקעות מכל הסוגים (Buy-Side), תמיכה בתהליכים התפעוליים, ניהול ובקרה של מדיניות ההשקעה.
למי מיועדת המערכת?
בתי השקעות
מנהלי קרנות נאמנות
מנהלי תיקים
גופים מוסדיים
פעילות נוסטרו
יתרונות ייחודיים
המתקדמות ביותר בניהול ובקרת מדיניות השקעה
מתאימות לכל סוגי מנהלי ההשקעות
תמיכה בתיקי צל וריבוי קסטודיאנים
חיבור מלא לפעילות המסחר, הצגה ותיעוד חריגות ממדיניות בזמן אמת, חסימות למסחר
גמישות מלאה בהקצאת הרשאות, הפקת דו"חות, שימוש בנוסחאות ובעשרות חיתוכים
פיצ׳רים מרכזיים
ריכוז נתונים ממספר קסטודיאנים
ביצוע תכנונים ופיצולים
תמיכה בתיק מודל
מודולים לניהול, מסחר ובקרה במערכת אחת
חיבור למערכת המסחר וסנכרון מלא עם נתוני הבורסה בזמן אמת
מודולים לתיעוד ובקרה בזמן אמת לעמידה בכל דרישות הרגולציה
מודולים לתכנון ולביצוע, לתיעוד ולבקרת פעולות מבוססות מדיניות לכל חשבון
תיעוד היסטורי והפקת דו"חות מודולריים לכל ההגדרות, התכנון והפעולות שנעשו בחשבון
מאות קבוצות מובנות ולוגיקות מורכבות ליצירת קבוצות חדשות להקצאות וחיתוכים הנדרשים להגדרת מדיניות השקעה
גמישה ודינמית

FMR Back Office

פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לביצוע עיבודי לילה, שיערוכים ודוחות לכל שירותי ה-Back office בפעילות בשוק ההון. 
פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לביצוע עיבודי לילה, שיערוכים ודוחות לכל שירותי ה-Back office בפעילות בשוק ההון.
למי מיועדת המערכת?
חברי הבורסה לניירות ערך בתל אביב (בנקים ושאינם בנקים)
יתרונות ייחודיים
אמינות ויציבות
היקף פעילות רחב עם מאות אלפי חשבונות העוברים עיבוד מידי לילה
המערכת מבוססת על תנועות (ולא יתרות) ומאפשרת ניהול בסיס נתונים פיננסי לאורך שנים
משולבת ניירות ערך ישראלים וזרים
פיצ׳רים מרכזיים
ניהול הפעילות החשבונאית והכספית, עדכון בסיסי הנתונים, מלאי ניירות הערך והמזומנים המוחזקים בחשבונות
מודולים לתיעוד ועיבוד הפעולות והתנועות שבוצעו במהלך יום המסחר, רישום ועדכון בסיס הנתונים של הלקוח
ניהול ובקרת חשבונות בהתאם להוראות תקנון הבורסה לנייירות ערך, החקיקה והרגולציה
מודול מס רווחי הון לתיעוד וניהול חישובי המס והתממשקות מלאה עם רשויות המס במשרד האוצר
מחוללי דוחות בהתאמה אישית לצרכי לקוחות הקצה ובהתאם לדרישות הרגולציה
טיפול וניהול שוטף של קטלוג ניירות הערך הישראליים הרשומים למסחר בבורסה
מודולים לחישוב ולהפקת הכנסות ותקבולים בפועל
ממשק מלא לקליטת נתונים מחברי בורסה אחרים ומברוקרים (המשמשים כקסטודיאנים) זרים
עדכון יומי של קובץ היתרות ובסיס הנתונים של הלקוח
Data Warehouse ו-BI מובנים

FMR Middle Office

מערכות תוכנה עוצמתיות לניהול הפעילות התפעולית השוטפת של חבר הבורסה.
מערכות תוכנה עוצמתיות לניהול הפעילות התפעולית השוטפת של חבר הבורסה.
למי מיועדת המערכת?
חברי הבורסה לניירות ערך בתל אביב (בנקים ושאינם בנקים)
יתרונות ייחודיים
אמינות ויציבות
היקף פעילות רחב של מאות אלפי חשבונות 
משרתת מספר רב של מחלקות בק אופיס ואת כל סוגי הפעילויות בשוק ההון
משולבת ניירות ערך ישראלים וזרים
פיצ׳רים מרכזיים
מערכת לניהול כל פעילויות ה-Back Office וה-Middle Office בהתממשקות מלאה
מודולים לחישובי מס רווחי הון והפקת אישורי מס, קליטה וטיפול בני"ע זרים ובמט"ח, קליטת כל הטפסים לביצוע פעולות בני"ע ישראליים
מודולים לניהול כל הפעילות החשבונאית
טיפול בקליטת "חשבונות צל", פעילות ברוקראז' וביצוע פעולות הקסטודיאן

חיסכון ארוך טווח

פתרון לניהול מקיף של עולמות החיסכון ארוך טווח, עם תמיכה במוצרי גמל והשתלמות.

מתפעלת למעלה מ-55 מיליארד ₪ וכ-750,000 חשבונות עמיתים בשוק קופות הגמל.

חיסכון ארוך טווח

פתרון לניהול מקיף של עולמות החיסכון ארוך טווח, עם תמיכה במוצרי גמל והשתלמות.
מתפעלת למעלה מ-55 מיליארד ₪ וכ-750,000 חשבונות עמיתים בשוק קופות הגמל.
למי מיועדת המערכת?
גופים מוסדיים, חברות ביטוח וחברות מנהלות של קופות גמל
יתרונות ייחודיים
חיסכון משמעותי
באיוש מחלקת תפעול
רחבת היקף
פתרון מלא PLUG & PLAY עם כל מערכות התוכנה מקצה לקצה
מחשוב ומיכון המחליפים את כל האינטגרציות בין מערכות וספקי השירותים בתחום
פתרון מקיף לניהול זכויות עמיתים על בסיס
שיערוך יומי
מערכת אחת המנהלת גם את צד העמיתים וגם את צד הנכסים
אירוח המערכות במודל SaaS
פיצ׳רים מרכזיים
ניהול ני"ע ונכסים
ניהול זכויות עמיתים וחשבות
CRM תפעולי
 CRM לשיווק ולמכירות
Data Warehouse / BI
אתר הצטרפות
אתר מידע אישי
פורטל מעסיקים
פורטל סוכנים
הלוואות
קריירה ב FMR
!אנחנו מגייסים
בואו לגלות איך זה להיות חלק מהצוות של FMR